Wij maken ethiek zichtbaar

Ethiek

Doordat binnen een bedrijf vrijwel altijd gewerkt wordt met en voor mensen, is het van belang om rekening te houden met de effecten van het handelen op andere werknemers. Ethische grenzen zijn soms moeilijk aan te geven. Daarom is het belangrijk om hier als bedrijf duidelijk in te zijn. Wat kan wel en wat kan niet. Communiceer dit duidelijk met de werknemers en maak dit ook zichtbaar. Goede interne communicatie is hierbij van essentieel belang. Wij van Eventvisie ondersteunen jou graag bij het ontwikkelen van een intern communicatieplan.

Waarom ethiek

Ethiek binnen een bedrijf gaat over hoe werknemers zich zouden moeten gedragen binnen het bedrijf. Het heeft te maken met integriteit: handelen vanuit het goede en het beste willen voor het bedrijf, de collega’s en voor de klanten. Het gaat ook over het voorkomen van fraude, oplichting, diefstal en vernieling. Sommige handelingen zijn voor iedereen duidelijk: het met opzet veranderen van cijfers, kan echt niet. Maar is het verkeerd om tijdens je werk een privé gesprek te voeren via de telefoon? Of een pen van het bedrijf mee naar huis te nemen? 

Ethiek overbrengen

Wil jij dat jouw werknemers ethisch gedrag gaan vertonen en de waarden en normen van het bedrijf respecteren? Dan is het van belang om deze te communiceren met de werknemers. Begin bij het management. Wanneer managers goed getraind zijn op het ondersteunen en stimuleren van de werknemers, heeft dit een sneeuwbaleffect op de rest van het bedrijf. Daarnaast is het belangrijk dat er binnen een bedrijf een cultuur van openheid is. Wanneer een werknemer een misstand ziet, moet deze hier wat van durven zeggen.

Ethiek: wat is mogelijk?

Een intern communicatieplan, een kick off, een inspirerende team building dag met alle collega’s, online en  offline uitingen over het ethisch handelen binnen het bedrijf? Er zijn vele mogelijkheden om over te brengen aan werknemers hoe zij ethisch moeten handelen binnen het bedrijf. Echter blijft het niet bij één contactmoment. Het overbrengen van de waarden en normen vraagt om voortdurende communicatie met de werknemers, zowel offline als online. Ook het voorbeeld dat managers hierbij geven is van belang. Blijf als werkgever de werknemer stimuleren ethisch gedrag te vertonen.

Eventvisie is er voor jou!

Dankzij de meer dan twintig jaar ervaring die Eventvisie heeft, weten wij als geen ander hoe wij waardevol kunnen bijdragen aan de ethiek binnen jouw bedrijf. Samen met jou ontwikkelen we een intern communicatieplan die aansluit bij de waarden en normen van het bedrijf. Door het inzetten van offline en online communicatie en het organiseren van een spetterende kick off stimuleren wij samen de werknemers om ethisch gedrag te gaan vertonen.

Neem nu contact met ons op voor meer informatie over ethiek.