Wij maken duurzaamheid zichtbaar

Het organiseren van een duurzaam evenement

Steeds meer mensen realiseren zich dat de aandacht voor onze planeet geen wens meer is maar een voorwaarde. Ook bij het organiseren van een duurzaam evenement wordt dit steeds belangrijker. De vraag naar groene locaties, geen voedselverspilling en een duidelijk recycling/afvalbeleid groeit hard. Ook wij van Eventvisie vinden duurzaamheid een belangrijk aspect. Wij inspireren jouw graag met een aantal tips over hoe jij een duurzaam evenement kan organiseren.

De uitdaging van de 21e eeuw voor de mensheid is om tegemoet te komen aan de behoeften van iedereen binnen de middelen van de planeet. Met andere woorden, om ervoor te zorgen dat niemand tekort schiet op de essentie van het leven (van voedsel en huisvesting tot gezondheidszorg en politieke stem), terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat we niet voorbij schieten aan de levens ondersteunende systemen van de aarde, waar we fundamenteel van afhankelijk zijn.” – Kate Raworth, Donuteconomie

Kies een duurzame locatie

De keuze van de locatie bepaalt de sfeer en aantrekkelijkheid van het evenement en heeft bovendien een groot aandeel in de keuze voor duurzaamheid. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de website van Green Key. Dit een erkend keurmerk voor duurzame locaties. Daarnaast is een goed vindbare en met het openbaar vervoer goed bereikbare locatie niet alleen publieksvriendelijk, maar ook milieuvriendelijk. Wereldwijd is mobiliteit verantwoordelijk voor een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen. Hoe de evenementenbranche momenteel reist, laat een enorme voetafdruk achter. Wij stimuleren dan ook het gebruik van openbaar vervoer of het gezamenlijk naar de locatie toe komen.

Verminder het gebruik van energie

Een evenement kan niet zonder stroom. Bij de inzet of aanschaf van apparatuur is het meewegen van het energieverbruik een belangrijke stap in de richting van een duurzaam evenement. Zo zijn er bijvoorbeeld koelapparatuur en audiovisuele apparatuur in verschillende energieklassen te huur.

“Er zijn grote veranderingen gaande qua energiebeheer op evenementen. Slimmere, efficiëntere toepassingen en nieuwe technologieën maken het voor alle soorten evenementen mogelijk om hun energieverbruik, uitstoot en kosten drastisch te verminderen.” – Chris Johnson, Powerful Thinking

Kies voor seizoensgebonden producten

In onze huidige economie heeft de productie, distributie en consumptie van voedsel een hele grote impact op het milieu. Het is een grote stap voorwaarts als evenementen plantaardig, lokaal en biologische producten op het menu zetten en daarbij ook afval weten te voorkomen.
Verspilling van voedsel is natuurlijk erg zonde en slecht voor het milieu. Wereldwijd wordt ongeveer een derde van al het geproduceerde voedsel weggegooid of verspild. Ga dit tegen door vooraf goed inzicht te krijgen in de benodigde hoeveelheden. Laat de gasten zich bijvoorbeeld van te voren aanmelden en houd rekening met een bepaald aantal gasten dat niet op komt dagen.

Bovendien kan het de gasten van een evenement inspireren om dagelijkse gewoontes aan te passen, aangezien eten en drinken een groot onderdeel vormen van hun ervaring.

Let op het geluid

Het geluid van een evenement heeft invloed op de leefomgeving van mens en dier. Geluidsoverlast kan tot kilometers ver ervaren worden. Ook de risico’s voor de bezoekers mag niet onderschat worden. Zo houden wij bij het organiseren van evenementen altijd rekening met de geluidsnormen die op een bepaalde locatie gelden.

Communiceer online

Maak zo min mogelijk gebruik van papier en communiceer zo veel mogelijk informatie online. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de bezoekers het toegangsticket via de mail krijgen en deze kunnen laten scannen via de telefoon bij aankomst. Stuur daarnaast de offertes via de mail in plaats van via de post. Hier bespaar je weer papier mee!

Evenement als effectief platform

Evenementen zijn, op vele manieren, een soort mini-maatschappijen: in slecht een aantal dagen worden complete ‘steden’ opgebouwd en weer afgebouwd. En net zoals in steden brengt dit uitdagingen met zich mee op gebied van duurzaamheid. Doordat evenementen tijdelijk zijn, dienen ze als een soort proef.

Zo hebben evenementen grote potentie om verandering bij de bezoekers teweeg te brengen. Ze kunnen bezoekers bewuster maken en het gedrag beïnvloeden inclusief artiesten, crew en leveranciers. Door een duurzaam beleid te implementeren en de betrokkenen van elkaar te laten leren, kunnen evenementen een begin zijn voor een blijvende sociale, culturele, institutionele en technologische veranderingen. Een evenement is een zeer effectief platform om kennis over te dragen, innovatie te bevorderen en de maatschappij te ontwikkelen.

Duurzaamheid bij Eventvisie

Zoals uit bovenstaande punten al blijkt zijn wij van Eventvisie ook zeer bewust bezig met duurzaamheid bij het organiseren van een evenement. Op onze thema pagina over duurzaamheid vind jij wat wij precies aan duurzaamheid doen. Neem eens een kijkje of neem met ons contact op over duurzaamheid.